WiFi

Bij Tenniscentrum Frylink is de WiFi toegang gratis:

Naam: ………………………………………
Wachtwoord: ……………………………….